Santri, Tyas. " Analisis Karakteristik Visual Arsitektur Pemukiman Nelayan" Jurnal TIARSIE [Online], Volume 15 Number 2 (27 December 2018)